Dicht bij Deventar, 1154

Geen dénken was er nog aan twee-en-dertig jaar
bisdom bij de IJssel anno zestiende eeuw,
of Papenblikstraat, Papenstraat anno heden,

toen uitvoer van Thingor op IJslands rede
abt Nikulas Bergsson, zijn schip zette koers naar
Bergen, vervolgens Alborg – voort ging hij te voet
Door Stothbòrg bij de Elbe, op Hannover aan,

tot hij kort daarvóór, midden in zijn twaalfde eeuw,
de wegwijzer aantrof die hem zuidwaarts deed gaan:
“Rom och Ierusalem”.

                      Westwaarts zond hij een groet
naar de ander wijzer met Oud-Noorse tekst
die hem lokte: “Frijsland, til Deventer och Trekt” –

maar op zijn thuistocht uit het beloofde land
is hij evenmin tot het Over-Sticht gekomen,
zo men lezen kan in het dagboek dat zijn hand
ingegeven kreeg door zijn dolen alsook dromen…

P.B. KEMPE, september 2019