Desen tekening

o   frunzã
verde       strãinã       singurã
dintr-un copac
negru    strãin       singur
dintr-o pãdure
neagrã strãina             singurã

een blad
groen       vreemd       alleen
onder een boom
zwart          vreemd       alleen
             in een woud
besneeuwd       vreemd       alleen

Dumitru Pãcuraru (1955)
(vertaald uit het Roemeens door P.B. Kempe)