De beeldhouwer

Vertaling van het gedicht: скульптор van de Russische schrijver Jevgeni Baratynski (1800 -1844).

Strak en fijnzinnig drong zijn oog in
Dat van de nimf, diep in de steen:
Zijn hart is op haar aan gevlogen,
Het vuur schoot door zijn aders heen.

Ondanks zijn mateloos beheersen
Is hij reeds machteloos verleid:
Met kalme snijtand vol begeerte
Heeft laag na laag zijn arm de kleren
Van het geheim vandaan geleid.

Met deze troebel-zoete zorgen
Vergingen uur en dag en jaar,
Doch achter ’t laatst gewaad verborgen
Blijft nog het zo verlangd gebaar,

Totdat nimf Galathea antwoordt:
Door beitelstreling is ontbot
Haar oog dat plots bekoort en aanspoort,
Hem bij de hand neemt naar een lustoord
Waar zegeviert het zingenot.

Pieter Bas Kempe