Aardappels, te Zeddam

alsook ver in het rond,
naar een denkbeeld van Tino Goedings,
kunstenaar te Doesburg

Vruchtbare grond was onze vangentoren,
waar wij dagdagelijks door gassen slopen
die ons gaarstoomden voor gescherpte ijzers
in de beeldenstormende buitenwereld.

Het was de wens van ons linkshandig donker
ons uit benauwenis te storten in de zon:
wij menen met oppervlakkigheid onzerzijds
vanaf nu het heelal te mogen verontrusten.

Pieter Bas Kempe