Pieter Bas Kempe

uz tuos, kurie mokos nebüti
po griuvanciom kultürom, tarp akmens
ir akmens, marijos ir magdalietés,
tarp dao ir dade,
bet visa tai baigias many,
kai akis susitraukis i svino grynuoli,
be laiko priemaisu,
à votre santé, uz dingusius zemynus,
uz neprivalomus vaizduotés
kürinius tuscioje menéje
per pokylio spoteoze, pati sirdies
pakyléjima

Eugenijus Alisanka (x 1960)
(vertaald uit het Litouws door P.B. Kempe)


A votre santé

Op hen die leren afwezig te zijn
waar beschavingen instorten, tussen rotsblok
en rotsblok, maria en magdalena,
tussen tao en dada,
maar dit alles eindigt in mij
als het oog ineenkrimpt tot puur lood,
zonder toegevoegde tijd,
à votre santé, op verzwonden werelddelen,
op uit de lucht gegrepen scheppingen
van de verbeelding in holle zalen
tijdens de kroon op het feest, juist bij de
leniging der harten

Now all the fingers of this tree (darling) have
hands, and all the hands have people; and
more each particular person is (my love)
alive than every world can understand

and now you are and i am now we’re
a mystery which will never happen again,
a miracle which has never happened before –
and shining this our must come to then

our then shall be some darkness during which
fingers are without hands; and i have no
you: and all trees are (any more than each
leafless) its silent in forevering snow

-but never fear (my own, my beautiful
my blossoming) for also then’s until

e.e. cummings( 1894 – 1962)

nu hebben alle vingers van de boom
(lief) handen, alle handen hebben mensen; en
(schat) levender is iedere persoon
Dan welke wereld ook begrijpen kan

en nu ben jij en ik ben nu en wij
zijn ’t raadsel dat er nooit meer wezen zal,
het wonder dat er nimmer nog kon zijn –
en stralend dit ons nu tot dan vervalt

ons dan een duisternis; de vingers hebben
daar geen handen en ik heb geen jou:
en alle bomen hebben niets te zeggen
dan (bladlozer) eeuwigende sneeuw

-maar heb geen angst (mijn lieveling, mijn hart
mijn bloesem) want ook dan is maar totdat

e.e. cummings (vertaling: P.B.Kempe)

O vergeweldiging der soldeniers
die scheluwte bekampen in den lande
benoorden Lille, Sint-Huibrechts, Verviers –
met aan het zwerk de kreitsen des aasgiers
blijft glonder u, geween en krijzeltanden!

De toestand in de Noordelijke Nederlanden,
belicht de dato dinsdag 19 december 2023
door P. B. Kempe, in een Quintijn op de wijze
van Guido Gezelle.

REPOS DANS LE MALHEUR

Le Malheur, mon grand laboureur,
Le Malheur, assis-toi,
Repose-toi,
Reposons-nous un peu, toi et moi,
Repose,
Tu me trouves, tu m’ éprouves, tu me le prouves,
Je suis ta ruine,
Mon grand théâtre, mon havre, mon âtre,
Ma cave d’or,
Mon avenir, ma vraie mère, mon horizon,
Dans ta lumière, dans ton empleur, dans ton horreur,
Je m’abandonne.

RUST IN HET ONGELUK
Ongeluk, mijn grote landman,
Ongeluk, ga zitten en
Rust uit,
Wij rusten samen, jij en ik,
In rust,
Jij vindt mij, jij bindt mij, jij doorgrondt mij,
Ik ben jouw ruïne,
Mijn groot theater, mijn haven, mijn haard,
Mijn goudschat,
Mijn toekomst, mijn oudste moeder, mijn horizon,
In jouw luister, in jouw ruimte, in jouw duister,
Laat ik mij los.

Henri Michaux (1899 – 1984)
(vertaald uit het Frans door Pieter Bas Kempe. januari 2024

O vergeweldiging der soldeniers
die scheluwte bekampen in den lande
benoorden Lille, Sint-Huibrechts, Verviers –
met aan het zwerk de kreitsen des aasgiers
blijft glonder u, geween en krijzeltanden!

De toestand in de Noordelijke Nederlanden, belicht de dato dinsdag 19 december 2023 door P. B. Kempe, in een Quintijn op de wijze van Guido Gezelle.