Over ons

WAT IS/WIE ZIJN HET DEVENTER DICHTERSCAFE?

Onze geschiedenis

Het Deventer Dichterscafé is voortgekomen uit een initiatief van Herman Posthumus Meyjes, Heleen Bosma, Corrie Folkersma, Jos Paardekooper en Alied van der Meer.

Op 26 april 2011 werd in een cafékelder aan het Grote Kerkhof in Deventer het besluit genomen een voorshands nog naamloos dichterscafé te beginnen.

Corrie Folkersma, later gevolgd door Arja Scheffer, vertegenwoordigde in dit gezelschap de Openbare Bibliotheek en zou zich ook belasten met de administratieve ondersteuning van het dichterlijk verkeer.

Via diverse kelders en soortgelijke onderkomens belandden wij na enkele jaren in het paviljoen “Het Vogeleiland” om tenslotte, vanaf begin 2017, neer te strijken in Coffee Together, hoek Lange Bisschopsstraat/Grote Overstraat. Tegenwoordig vertoeven wij in de Zevende Hemel aan het Grote Kerkhof.

In april 2016 werd het eerste lustrum feestelijk gevierd waarbij ook een dichtbundel werd uitgebracht met ruim honderd dichterlijke bijdragen van leden van het Café, getiteld:

En Dorst is alles wat men overhoudt!

Op dinsdag 30 juli 2019 werd onze 100e bijeenkomst feestelijk gevierd in de Fermerie waar te midden van een brede stroom feestkwatrijnen bij deze mijlpaal werd halt gehouden.
Om daarna weer met een groeiend aantal deelnemers verder te gaan.
Ons 10 jarig bestaan (2021) ligt al weer achter ons! Nu op naar ons derde lustrum!

Hoe werkt het Café?

Iedere laatste dinsdag van de maand, vanaf 17.00 uur, verzamelen zich enkele tientallen leden in De Zevende Hemel om daar zowel hun eigen gedicht voor te dragen als te luisteren naar de gedichten van hun collega-dichters.

Doorgaans geldt voor iedere maand een thema maar daar is men niet aan gebonden, dus een ‘’vrij’’ gedicht is ook altijd welkom.

Rond 18.00 uur is er een korte pauze waarna het programma weer wordt hervat tot 19.00 uur.

Ondanks het feit dat wij de jaren der volwassenheid reeds hebben bereikt is het Dichterscafé nog steeds springlevend!

Contributie is niet verschuldigd maar een vrijwillige bijdrage tijdens de bijeenkomst wordt wel op prijs gesteld.
Daarvoor geldt een ‘’richtbedrag’’ van € 3.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich eenvoudig aanmelden via het contactadres of anders gewoon even een indruk opdoen tijdens de maandelijkse bijeenkomst.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt het thema voor de volgende maand bekend gemaakt en enige tijd daarna krijgt ieder lid een uitnodiging per e-mail met een (soms uitvoerige) toelichting op het thema en eventueel verdere informatie als die van belang is.

Het Café kent ook een zekere vorm van ‘’bestuur’’, gevormd door Jos Paardekooper, Tinus Derks en Cees Leliveld. Zij bereiden de bijeenkomsten voor en doen alles wat dienstig kan zijn voor de groei en bloei van het Café.

Meer weten, vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met Cees Leliveld:  
c.m.leliveld@planet.nl