Kopwit nieuwsbrief nr. 14 / 2023

Twee dichtbundels tegelijk in Hanzejaar 2023!

Dichter Pieter Bas Kempe komt halverwege het Hanzejaar 2023 met een tweetal bundels tegelijk: “Het volk eens verenigd…” (uitgave in eigen beheer) en “Scheepsbewegingen” (uitgeverij 2Pk, Deventer). Eerstgenoemde bundel is een vervolg op “Voorwaarts, nog niet vergeten. Rood Zutphen 1900-1950”, dat in 2021 verscheen en de rode geschiedenis van de stad behandelde. Nu is diezelfde, maar donkerrode, geschiedenis uit de jaren 1885-1979 dat in zeven Hanzesteden, waaronder natuurlijk opnieuw Zutphen…

De tweede bundel werd geschreven in samenwerking met Herman Posthumus Meyjes, wijlen de stadsdichter van Deventer 2013-2015, verschijnt gelijktijdig ook in die Hanzestad, en behandelt vele kanten van het zeer met de Hanze verbonden onderwerp scheepvaart. Onorthodoxe bijdragen dus aan een bijzonder jaar… En dit alles weer uitmuntend vormgegeven door Louis Radstaak!

Het volk eens verenigd…” is voor 5 euro, “Scheepsbewegingen” voor 7,50 euro te koop: telefonisch via 0575-541824, of via info@kopwitzutphen.nl. Er zijn ook nog enkele exemplaren van “Voorwaarts, nog niet vergeten” langs dezelfde weg, en à 5 euro, voorradig…