Kopwit Nieuwsbrief nr. 01 / 2023

Donderdag 26 januari 2023: begin van de Poëzieweek – thema “Vriendschap”

Nebaididies, ka man šodien nav smieklu,
es esmu bagāts un smejos ar skumjām,
un bagāts es esmu tieši ar tevi,
tik ļoti bagāts, ka drusciņ ir jāskumst
taisni par to, ka tik daudz kā ir pārāk –
gaišs līdz reibonim, laimīgs līdz sāpēm.

        +        +        +

Vrees niet dat ik vandaag niet heb gelachen,
ik ben rijk en lach ook met een droef gezicht,
en rijk ben ik vanwege jou in het bijzonder,
zo rijk zelfs dat het nodig is een weinig
droef te zijn daarover, zoveel is te veel –
stralend tot het duizelt, gelukkig tot het schrijnt.

Ojārs Vācietis (1933 – 1983)
(vertaald uit het Lets door P.B. Kempe)