Nieuws

“Een Hemelvaartsgroet van Kopwit Zutphen”

Probleemcompositie met Zwanevlot.
Piet Mondriaan spreekt

Wat waar is in de kunst moet waar zijn in het leven:
zo beschouwd komen zij vrijwel geheel overeen,
mijn primair kleurenplan en de achterzijde van
deze nummers éen-vier-twee- tot en met éen-vier-vijf.

Waarom dan onmogelijk naturalistisch groen
te midden hiervan, op N.B. zelfde locatie?!

Wellicht had vakbroeder Martien de Kler, geboren
zo beschouwd met mijn overlijden in éen adem,
gelijk toen hij, werkend in dezelfde stad Zutphen
aan zijn meestermuurstuk, hoek Barlheze-Spiegelstraat,

kunst zeer gevaarlijk noemde – niet alleen verboden
door dictatoren, maar soms ook door bloedeigen geest…

(voor deze twee kunstenaars,
1872 – 1944 respectievelijk 1943 – 2016)

P.B. Kempe, mei 2022

Taras Tsjevtsjenko (1814-1861)

Als nacht wordt dag, als dag wordt nacht
Verberg ik mijn hoofd in beide hand’
En vraag wanneer toch komen mag
d’ Apostel van waarheid en verstand?

5 november 1860 St. – Petersburg
(vertaald uit het Oekraïns door P.B. Kempe)

Коли ніч стає днем, коли день стає ніччю 
Я ховаю голову в обидві руки І запитай,
коли ти можеш прийти d’ Апостол правди
та розуму?

5 листопада 1860 Санкт – Петербург