Nieuws

Zojuist verschenen:
5 euro per stuk te bestellen via: info@kopwitzutphen.nl
(exclusief portokosten)
Tevens nog beperkt leverbaar:
‘Lawaai!!’, ‘Echoo’ & ‘Zutphense wereldwonderen’
van Louis Radstaak en Pieter Bas Kempe, (eveneens 5 euro per stuk)

Il y a des jardins qui n’ont plus de pays
Et qui sont seuls avec l’eau
Des colombes les traversent bleies et sans nids

Mais la lune est un cristal de bonheur
Et l’enfant se souvient d’un grand désordre clair

Georges Schehadé (1907 – 1989)
(vertaald uit het Frans door P.B. Kempe)

Er zijn tuinen die geen land meer hebben
Die alleen zijn met het water
Duiven kruisen eroverheen blauw zonder nesten

Maar de maan is een kristal van geluk
Het kind herinnert zich grootse heldere wanorde