Wilde waarheid wil ik wel! (Guido Gezelle)

Wetenschap op zoek naar waarheid
Start met echte fantasie,
En ontkent de oude slaafsheid
Van de volgers van de braafheid.
Wetenschap is poëzie.

Weet dat wetenschap in wezen
Start met weinig, soms met niks,
Dan komt men met een hypothese
Zoals destijds, onvolprezen,
Opkwam in het hoofd van Higgs.

Een deeltje, dat naar Higgs zou heten,
Geeft de massa aan de kern
Van alles wat we kunnen meten;
Om dat ook te kunnen weten,
Bouwde men versneller CERN.

Werkers uit haast alle landen
Werkten jaren, al maar feller
Zij zochten samen naar verbanden
En’t bewijs kwam uit hun handen,
Uit die Zwitserse versneller.

En zo vond men dan een stukje
Van de puzzel van het zijn;
Op weg naar kennis een klein rukje,
Maar de echte vrucht, die plukje
Op ‘t grenzen-loze werkterrein.

Zoek naar waarheid, wetenschapper,
Zoek de grond van het bestel,
Werk met passie, wordt steeds knapper,
Niet steriel, maar altijd dapper,
Dicht Gezelle na, en stel:
Wilde waarheid wil ik wel!

Niels Klinkenberg