Vijftig keer…

Wat een groot gelul:
een vijf slechts en een nul,
Die cijfers, dat getal,
Die zeggen mij geen bal.
’t Zijn slechts kwantiteiten:
alsof wapenfeiten
Vijftig keer bedreven
in een mensenleven
Waardevoller zijn
dan tien, of een dozijn!
Ik wil het niet verstieren,
maar als we willen vieren
Van die vijftig keer,
Zou ik willen pleiten
slechts de kwaliteiten
Van wat wij verrichtten
tijdens al dat dichten
Hier en nu te vieren:
heft slechts de banieren
Voor die vele keren
Dat wij úítproberen;
Dat wij blíjven zoeken
naar die invalshoeken;
Dat wij woorden vinden:
essenties die verbinden…
Eén regel zegt vaak meer…

Niels Klinkenberg