Participatiemaatschappij:

Rutte sprak: “Men zal steeds zorgen
voor familie, vriend, vriendin!
Heb je geen zin, dan máák je zin,
want de overheid kan morgen
de gezondheidzorg niet borgen.”

Mark zoekt potentiële hoeders:
“Zorgen doe je toch gewoon!”
En hij zegt: “zie daar uw moeders,
en moedertjes, ziedaar uw zoon
die zal u voortaan mantelzorgen…..”

(ook al zijn het soms ook loeders
die je liever eerst zou worgen,
maar worgen valt zo uit de toon
en zorgen doe je toch gewoon!)

Niels Klinkenberg