Motie van Afkeuring

Motie, voorgesteld 26 oktober 2016 door
Cees van der Staaij

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende:

Ik maak mij zorgen -zo
zegt van der Staaij ons laatst-
doden van mensen dat
doen wij te vroeg:

Ondraaglijk lijden en
allerbelabberste
levensvooruitzichten
zijn niet genoeg:

Nooit staat de Here toe
dat men het lijden mijdt;
immers ook Jezus, ge-
kruisigd, die leed!

En onze huidige
euthanasiepraktijk
strijdt met het Woord en de
medische eed!

Lijden is draaglijk, zo
predikt de prediker,
sterven is immers de
wil slechts van God!

Hij die dus helpt bij het
voortijdighemelen
handelt echt steeds tegen
God zijn gebod!

Sterf pas na lijden, waar
God je aan blootstelt en
waar je doorheen moet, en
zonder beklag.

Afkeuren Kamer, dat
euthanasievoorstel!
ga nu maar over op
d’Orde der dag!

Repliek:

Als er een God is, die
lijden verheerlijkt, en
die aan de mensen zijn
sterfrecht ontzegt

Zonder respect voor zijn
levensvoltooiingswens:
dergelijk Godsoordeel
acht ik echt slecht.

Uitzichtloos lijden is
nimmer een godsoordeel;
het is een lot dat je
raakt: nimmer fraai.

Medici, help mij met
levensbeeindiging
en luister niet naar die
Cees van der Staaij….

Regel slechts menslijkheid,
en de zorgvuldigheid
die zo behoort bij het
medisch gezag,

Help toch die lijdende
stervensbehoeftigen,
en ga dan over op
d’orde der dag!

Niels Klinkenberg.