IJdele schaduwen

IJdele schaduwen,
ledige duisternis,
niets dat van waarde is.
Niets! Niemendal!

Ik zie slechts dichters als
Deventerdikdoeners:
ledig geleuter en
louter gebral…

IJdele schaduwen;
wat een slecht thema zeg!
Inhoudsloos, droevig; het
valt mij niet mee

om met twee dactyli
zeslettergrepige
onzin te dichten als
DRS. P.

Geef mij maar inhoud, mijn
dichtende vriendenschaar:
dicht van de liefde, en
desnoods als Bloem;

inhoudsloos dichten is
amusementslyriek
en leidt echt nooit tot jouw
eeuwige roem.

Niels Klinkenberg.