Diagnose

Mijn verslaving
Is nog erger
Dan het roken
Of de drank:
Overal die
Overvolle
Boekenkasten!
Ach geen plank

Biedt nog ruimte;
Alle dozen
Op de zolder
Staan al bol;
In de kelder
-alfabetisch-
Stellingkasten
Overvol.

Ik ben ziek: ver-
zamelwoede
-ongeneeslijk-
woedt maar voort.
Dokter had van
literaire
boekverslaving
nooit gehoord,

maar gezien de
boekenstromen
(stapels komen;
Geen boek gáát)
zei mijn dokter
wenkbrauwfronsend:
“Klinkenberg het
is te laat!

Ongeneeslijk
Is uw ziekte,
In de gang zelfs,
Alles prop…
Voor mijn droeve
diagnose
stapelt het be-
wijs zich op..!”

Niels Klinkenberg