Deventer stadsdichter

Deventer stadsdichter
(Herman voor intimi)
hij initieerde het
dichterscafé.

Samen met Jos was hij
ontegenzeggelijk
steeds inspirerend voor
dichters in spé.

Posthumus Meyjes was
steeds onze leermeester.
Met zijn ironische
vaak zachte stem,

gaf hij die maand’lijkse
eilandbijeenkomsten
glans met zijn woordkroos,
zo raak en ad rem.

Herman, je was voor ons
niet slechts de voorman, maar
ook steeds die prachtige
dichtende vent,

die werd herkend als ruim
zeventigjarige,
als een ‘zeer jong en aan-
stormend talent’!

Niels Klinkenberg.