In naam van God en Vaderland

Warmbloedige slavin
Een vorst pikt haar in
Overdag voor gemalin
’s Nachts … zijn min
Zo promoveren vorst en vorstin
Een warmbloedige slavin
Tegen haar ziel en zin
Tot dooie ijskoningin

Neletta van Heuven