Het hart om wonden omwonden

een villanelle

Al die moeite voor mijn lief, het mocht niet baten
Het leven en ook jij liet mij geen and’re keus
Dan mijn hart te sealen en jou los te laten

Eerst nog leek de redding in het samen praten
Maar zonder aandacht werd dat zo affreus
Dat mijn hart ging sealen om jou los te laten

Opnieuw verhuizen, vertrouwde stek verlaten
Veranderen dat doet pas leven, werd jouw leus
Al die moeite voor mijn lief, het mocht niet baten

Vele vrienden en familie in de steek gelaten
En wat ik zei of deed of liet, ik was de kneus
Dus mijn hart ging sealen om jou los te laten

Ik zelf ging door met pleasen, wou niet haten
In de liefde was ik sterker dan een watergeus, ach
Al die moeite voor mijn lief, het mocht niet baten

Die vele mooie woorden bleken holle vaten
En de harde woorden, die verwondden, ..heus
Wil ik nog leven in dit leven, rest geen and’re keus
Dan mijn hart ont-sealen en jou vrolijk los te laten.

Neletta van Heuven