Ante in Memoriam

Is weldra alles écht te weten
Door de wisse wetenschap
In diens hoge aanschijn zweten
Maakt ons oh zo strak en knap
In de berm verpietert de verwondering
Over zwermen vogels in de lucht
En dichters worden dra tot zonderling
Hun ijl elan sterft in een zware zucht
Verduisterd raakt hun aureool
De wereld driedimensionaal
n de verte huilt nog een viool
Verloren de oren voor haar wondere verhaal.

Neletta van Heuven