Ach was ik maar …

Ach was ik maar een boom
diep geworteld in de aarde
loom dansend op de wind
voor vogels van veel waarde
speeltje voor een klimmend kind

Ik laaf me aan de zachte regen
en voed me met aardse sappen
soms valt een storm wat tegen
‘t waarom hoef ik niet te snappen

Maar ik ben een mens onder mensen
Mijn vragen wankelen op onvaste grond
Antwoorden blijken onvervulbare wensen
Hoop lost op in het rood van de avondstond

Neletta van Heuven, februari 2022