Verfromfraaid

(voor H.R.)

een hoed was weggewaaid
en weer teruggevonden
verfrommeld

maar door regen en door wind
verfraaid

Graszaden waren
in zijn rand
gewaaid

een hondenstaart heeft
liefdevol zijn bol
geaaid

hij ligt nu op de vensterbank
krijgt elke dag
een scheutje water

het gras steeds naar de zon
gedraaid

kijk door het raam naar binnen
een hoed
verfrommeld en verfraaid

Nele Holsheimer

– verfomfaaid = kreukelig, verkreukeld, uit het model
– verfromfraaid komt ‘niet voor in woordenlijsten, 
  goedgekeurd door de taalunie”, (Google), een voorlopige
  definitie: verfromfraaid = verfomfaaid, maar door een 
  toevallige oorzaak fraaier geworden; bij kunstwerken kan
  sprake van opzet zijn.