Hypatia (355-415, Alexandrie)

toen ik haar ontmoette
liep zij zonder voeten
in de sneeuw van gisteren
een nevelschim in dun gewaad

een wind stak op uit
zestienhonderd jaar geleden

“mijn vader leerde mij wiskundig
denken en vragen waar de aarde
staat in het systeem van
sterren en planeten

met anderen studeerde ik de
lessen van de oude filosofen
bestuurde zelf mijn huis
genoot groot aanzien maar

heb onderschat de machtsstrijd
om mij heen de nijd de blinde
haat die zij ontketenden de
mannenbroeders hebben mij
vermoord

noem mij geen sneeuw van gisteren
denk aan mijn kleine zuster Malala”

Nele Holsheimer