Middelbaar variant drie

Middelbaar, been in het graf
levenseinde ingezet.
Verval, bederf, klaar en sterf.
Na de finish de grafkrans.
Je drinkt er alvast een op;
gezondheid, proost je zachtjes.
Het bezinksel in het glas,
het residu van het bestaan,
je zag prompt een metafoor,
klonterde en was troebel.
Jeugdbeelden drongen zich op,
jullie deden haasje over,
en rolden door het gras.
Plots was je alweer puber,
en kon je haar niet krijgen,
en het meisje dat jou wou,
dat wilde jij nou weer niet.
Voila, je eerste gedicht.
Je gedachten dwalen af,
je pakt je pen en papier,
en schrijft de rede van je graf;
leven dood en eeuwigheid,
pom pom pom en dan de spijt.
Middelbaar, been in het graf
levenseinde ingezet.

Michiel van Hunenstijn