Straatpoëzie

Uit het leven gegrepen
zomaar op straat

Kinderen huppelen springen,
gevluchten zingen
zacht of luider met elkaar
liedjes in hun eigen taal,
de jongeling fluit gedurfd en
de puber giechelt bleu terug
de mannen sjouwen
net als de vrouwen,
overal pissende honden
katten hollen ongebonden

alle bejaarden
gaan trager of
worden geschoven,
hun grijze ogen
kijken en zien
in het verschiet,
zij weten
het is maar voor even –
iedereen loopt en gaat
een doodlopende straat.


Op straat stond geschreven
Wie dit leest is gek
en ik . . . ik schrok
ik had het gelezen!

Marianne H.B.
Augustus 2021