Schermen

Schermen hier en
schermen daar
een in de kamer
en een bij het bed
een in de keuken en
liefst ook nog een
in de tuin gezet

Kijken hier en
horen daar
gepraat in de ruimte
veel commentaar met
geklaag en gekerm
en daarnaast wordt ook
zoveel afgeschermd

Dat hoort, denk ik
hier in dit land waar
vrijheid mag heersen
en alles gezegd,
maar ook verzwegen

Schermen daar en
schermen hier
ik houd er niet van
kijk met weinig plezier
naar de sprekers

Maar als taalkunstenaar
scherm ik zelf
graag met woorden
eerlijk gezegd
voel ik me dan
een onbekwaam
schermutselaar.

Marianne Sorgedrager- Van Halewijn