Nieuwsbericht

Hels kabaal klinkt
door de ether:
kogels, bommen
eeuwenoud duet
van macht en
onmacht in verzet

Tegen de wind in
opent de lente
haar vizier

          vol leven
               is buiten
                     de lucht
                              ganzen vliegen
                                             in formatie
                              een vredesteken
                     beurtzang van
               vogel naar vogel
          klinkt op

Hemelhoog stijgt
een canon
van hoop

© Marianne H.B. van Halewijn