Medeverantwoordelijk

Naar Solzjenitsyn

Als iemand zegt:
‘Zìj schenden vaak een mensenrecht’
als iemand zegt:
‘Wìj zijn dus goed en zìj zijn slecht’
als iemand zegt:
‘Dat is een door en door arglistig man’
is dat nìet waar, want
ook in mij, in ons, in U verdringt
èn kwaad èn goed, verspringt
de lijn, verschuift de grens
van eerbied voor een ander mens,
zodat ook U en ik en wij
verscheiden malen schuldig zijn.

Hebt U nooit voor de kuil gestaan
om er een ander in te slaan?
Al in de oudheid had men dit besef,
want ‘Ken Uzelf’ zei Socrates.
Van goed naar kwaad is maar één zet,
van kwaad naar goed volgt ook die wet:
Als iemand zegt:
‘In ons rust wit, in hun slechts zwart’
is dat niet waar, want
beide zijn in ieders hart:
èn U èn ik èn wij
zèlf moeten we oplettend zijn.

Marianne Sorgedrager-Van Halewijn
(februari 1986)