Hoop doet leven

Zijn leven had een valse start
hij mocht nog meedoen, maar
hoe hij ook zijn best deed
winnen kon hij dus nooit

Hij werd gehoond en leefde
immer marginaal, toch zag hij
meestal nog een lichtpunt, was
blij met ieder vriendelijk gebaar

Nu koerst hij naar de dood
streeft naar een goede afloop
want ondanks alle tegenslag of
juist daarom, bleef hij geloven

Hoe moeilijk ook de levensreis
zijn laatste adem, weet hij,
voert hem naar het echte doel
zijn duurzaam paradijs

Marianne Sorgedrager- Van Halewijn