Gast

Hij is vermoeid
wilde zo vaak doen
waarvoor hij diende

werd even vaak
terug gewezen want
te verwaand

verbeeld je niets
het is heel gewoon
wat je deed

niet van belang
zwijg dus
daarover

Toch wensen velen
hem graag in
eigen kring

goed voelbaar
als het mag
op eigen lijf

een schouderklopje.

Marianne H.B. Sorgedrager-van Halewijn, december 2023