Aan de dageraad

Wakker mijn ziel, zon
open mijn ogen
dat ze gaan zien
in hoogten en diepten

Zuiver mijn oren
zodat ik de vogels
de bloemen versta
de stilte kan horen

Raak met uw stralen
mijn handen opdat ze
van harte verwarmend
te werk kunnen gaan

Laat mij luisterend leven
omzien en geven
verzegel mijn mond
zodat ik leer zwijgen

Maar geef mij de moed
om helder te zien
en luidop te spreken
waar onrecht vloekt.

Marianne Sorgedrager, januari 2024