Submission

In de schoonheid van het licht
– uit de nevel in de morgen –
putten wij allen diep maar zacht
en wissen merries van de nacht

Want ongeacht het luttele streven
– in ontzag voor macht en geld –
moeten wij vooralsnog het ENIGE leren
dat herinneringen zich tegen ons keren

Met het leven als één grote schuldpartij
– onszélf juist kwetsend zonder enig benul –

sprint in fase drie naar het ECHTE gevoel
ontbloot uw ziel voor een hoger doel !

Maarten Douwe Bredero