Saturday

met jouw geur in mijn wezen
heb ik alleen het eind van
deze dans te vrézen

van springerig naar meer glijden
draai jij steeds mooier én zal om
ieders aandacht strijden

kritisch en open stel jij je voor
peilloze ogen op
gelijke hoogte
perfecte huid van ivoor

with your smell and open stance
I only have to truly fear
the end of this dance

from jumpy to smoother glide
you turn again more beautiful
in every ones evening sight

critical to yourself you will win
fathomless eyes at
even height
with perfect ivory skin

Maarten Douwe Bredero