Pipers calling

alsof ik het kon voelen
met ogen priemend in mijn rug
die mag dit nu wel weten
als vlam om niet te vergeten

liefde versus laaiende illusie
met hoop contra elke vergelding
waarbij beiden in massa en gas
laveren om het innerlijk kompas

ga nu maar snel weer heen
roep ik plots in grove verwarring
jij wilt teveel van mij
en ik laat jou ook niet vrij

iets schetst mijn opperste verbazing
wanneer dat wezen achter mij staand
niet alleen is die ik lief vind
maar vast wil houden als een kind

Maarten Douwe Bredero