Gone

Trillingen
in deze nacht
Dat eerste flitsje licht
verheft zich
als koperen plaat
als niets ontziende daad

Ziet hoe alles
wat zwart toont
nu langzaam lichter schijnt
Van blauw
naar helder wit

Branden zal hij weer
hoog
boven geluiden van de dag
Weerkaatsend vecht de sneeuw
alle kleuren
van zich af

Maar zonder kleur
wil niemand blijvend
en wint de warmte
van de kou

Dus aarde kom weer terug
zonder beeld waar
ik van hou

Maarten Douwe Bredero