Beeldende woorden

Gevloerd door leemte tussen
woord en beeld
richten wij ons op,
op de waarde van zaken
ook al staan we genageld in
dit aardse vol geweld
en seksuele verleiding

Evenwel trekt de leemte,
de leegte vol belofte
ons over de streep,
over die rode lijn van
begrenzing tussen
goed en kwaad

En slaan we een brug,
een sprong van vreugde bij
het lezen van
dat beeld der herkenning

Maarten Douwe Bredero, februari 2023