Maarten Douwe Bredero

In welke taal jij ook schrijft weet ik zowaar de wens daartoe en als ik twijfel ben ik verheugd omdat de vraag daarmee open blijft Met welke klank jij toch spreekt herken ik meteen de streek op aarde en daar mijn geheugen langer wordt heeft het nu nooit voor niets gesmeekt Door welk woord jij mij raakt begrijp ik altijd pas weer in stilte en zo ontstaat iets onvermoeds wat nieuwe betekenis mogelijk maakt Maarten Douwe Bredero

En als ik dan
weer verder kijk
in licht dat draagt
onze blik
Zien wij een weidsheid
met veel detail
wetend alles heeft
zijn eigen geur

Laat gaan die drang
van nu of nooit
ieder oogsten kan pas
na lange tijd
Zet somber om
in zuiver gebaar
trekkend wolken na
met rode kleur

Want blauw is alom
en o zo sterk
al kent sneller ook
eens jouw grens
Schep samen daarop
een nieuwe sfeer
lopend liever door
bewuste sleur

Maarten Douwe Bredero

Events echo on specific days
caught in your mind now set on fire
You map and promote a given talent
while people read, universally admire

For the written word subjects passing time
since printed ideas surpass an oral fashion
Like twigs carefully nestled by some mother bird
although any composition limits other expression

And soon enough a manly person does come along
claiming newly plus shocking interpretations
thus changing the mode, seemingly strong

So be not surprised thy profound frozen flair
will recede in our fostering memory
as if purposely diluted into fragile air

Maarten Douwe Bredero