Vier limericks – Louise Broekhuysen

Een bovenbaas te ’s Gravenhage
zocht een uitweg voor lastige vragen.
’t Rapport van zijn ijver
verzonk in de vijver:
hij blijft aan tot in lengte van dagen.

Een invloedrijk man in Koekange
vond het chill, vrouw en dochter te stangen.
Hun koelbloedig verzet
trof hij aan in zijn bed
in de vorm van twee giftige slangen.

Een oud-onderwijzer te Empe
zat ’s avonds al dichtend te slempen.
Maar elk vers ging teloor –
want geen luisterend oor
om zijn dorst naar erkenning te dempen.

De man van een schrijfster in Tonden
dacht tijdens haar dinsdagse stonden:
“moet ik niet es mee
naar dat Dichterscafé?
Wie weet is het één poel van zonden!”

Louise Broekhuysen, december 2022