Samenspraak

(herinnering aan Nele)

Afnemend zicht noodzaakte haar
tot voordracht uit het hoofd. Niet
zonder risico: ook een verworpen
oplossing kan zich alsnog
doen gelden. Maar het aarzelen,
haar tasten naar het woord
uit zekerheden losgeplukt
werd eens zo veelzeggend:
alsof het vers in samenspraak bleef
met de maker, de werkelijkheid
zich vulde – denk aan sapstroom
in het voorjaar – met niet te vatten
waarheid, zichtbaar in het innerlijk land.

Nog lang nadat zij, als altijd
verontschuldigend, haar plaats
aan tafel weer had ingenomen
werden wij vergezeld
door haar blik over de randen.

Louise Broekhuysen