Dwalend

Vlekkenloze gangen.
Hoeken. Deuren. Hoe
kwam hij hier, in deze
gang waar de leuning
halverwege ophoudt, waar
moet zijn hand nu blijven,
straks raakt hij hem nog
kwijt en waar was zijn stem
ook alweer, die zat toch
van binnen en niet van
buiten; waarom vallen
de woorden niet samen
met wat hij denkt, splitst
zijn denken zich halverwege
in een gang links en een gang
rechts, ergens moet een
middendoor zijn, een gang
die uitkomt naar waar
hij op weg is, waar hij
aan zou komen als iemand
hem het woord zou voorzeggen,
influisteren, iemand
die hem achterop kwam

uit een andere gang.

Louise Broekhuysen, juli 2023