Steenderen 1918

Van de secretaris Hengstenassociatie ’Steenderen’ G. van Welden
vernamen wij dat er dit jaar waren gedekt 146 merries bij de hengst Louis,
en 83 bij de hengst Annatole, welke f 6340 opbrachten aan dekgelden.
Besloten werd om de hengst Louis op de keuring te Delden
te presenteren, tenminste als hij in goeden doen is.

Louis Radstaak, december 2023