Hanny’s voorwerp

       kannietslapen, kannietslapen
opstaan moet ik in de holle nacht
om te staren naar de sterren
       kannikszien, kannikszien
alles schittert aan de hemel
troebel staar ik door mijn telelenzen
       achterdecomputer, achterdecomputer
toets ik ‘Hanny’s voorwerp’ in
spreek het uit in ’t Engels
       zoekmachine, zoekmachine
’t is een vreemde groene blob
in een heel ver sterrenstelsel
       maarwatishet, maarwatishet?
het lijkt een gloeiend groene kikker
ergens wachtend in het universum
       omtezoenen, omtezoenen
met zijn feeërieke vindster
en haar kosmosprins te worden
       ligtemalen, ligtemalen
Hanny’s voorwerp glanst ver weg
in een licht van 100.000 jaren oud
       gaweerslapen, gaweerslapen
droom van Hanny’s voorwerp
in de dijen van het heelal

       Hanny’s voorwerp
       kannietslapen
       kannikszien
       achterdecomputer
       zoekmachine
       maarwatishet?
       omtezoenen
       ligtemalen
       gaweerslapen.

Louis Radstaak, november 2022