Vrijtalig bericht

Wie belicht de waarheid
Helderder dan taal
In woorden gemeten
Verantwoordelijkheid
Letterlijk te nemen

Mijn heft in mijn hand
Mijn hand in mijn boezem
Wie weet de waarheid
In woorden te vangen
Weinig woorden geven zin

Zingeving te over
Anagrammatica ook
Genezen is zegenen
Positiviteit als kracht
Liefde als bronvermelding

Vrijtaligheid bevrijdt
Mij van al mijn ketens
Donc je suis en route,
Mais jamais sans doute
En verandering verzekerd

Spraakverwarring, woordenbrij
Ik wik de woorden, weeg de impact
En ontdek het zelf, dat liefde is
De vrijtalige waarheid van mijn hart

Lotte de Waard