Mooie stad

Mooie kleine rooie stad in het oosten
Bruisend van creatieve initiatieven
Kolkend, soms overstromend van rivier
Gastvrije Hanzestad vol wereldburgers
Op ontdekkingsreis in dialogen
Over gemeenschappelijk samenleven
Wereldstad, Regenboogstad
Iedereen welkom, iedereen gelijk
Althans dat is het streven
Van in ieder geval 1 bevlogen wethouder
Van tenminste 6 bevlogen dichters
Dichten om te overbruggen
Niet de rivier maar de afstand tussen ons
Wij gelijken elk ander
Dichten elk ander nabij
Dichten de ander evenveel vrijheid toe
Als wij ons zelf toe-eigenen

Lotte de Waard