Gevlucht Geweten

Wij zijn allemaal migrant
Wie de ware wortels heeft getrokken
van zijn stamboom
Weet dat allang

En wie niet kan worteltrekken
moet opnieuw leren delen
En wie denkt dat hij niets kan Doen
heeft last van een gevlucht geweten

Ontnuchterende werkelijkheid
Het grote afschuifsysteem werkt overal
Oftewel bij ieder individu
Wanneer het zo uitkomt
Laten we ons geweten vluchten
Naar een veilig wit nest van gelijkgestemden

Lotte de Waard