Lotte de Waard

Er rijden intercity’s door mijn hoofd
Als je goed luistert, kun je ze horen
Fluisterboten ook, en luistervinken
Kwetteren allemaal door elkaar
In verschillende richtingen

Allemaal overige bestemmingen
Om oren te luister te leggen
Wie ze heeft die hore, tweemaal zo lang
Als sprak iemand voor goud

En bij geen gehoor
Lees ik zwijgend nog even door
Over de herbergredetwist

En probeer hem te dansen

Lotte de Waard

Wie belicht de waarheid
Helderder dan taal
In woorden gemeten
Verantwoordelijkheid
Letterlijk te nemen

Mijn heft in mijn hand
Mijn hand in mijn boezem
Wie weet de waarheid
In woorden te vangen
Weinig woorden geven zin

Zingeving te over
Anagrammatica ook
Genezen is zegenen
Positiviteit als kracht
Liefde als bronvermelding

Vrijtaligheid bevrijdt
Mij van al mijn ketens
Donc je suis en route,
Mais jamais sans doute
En verandering verzekerd

Spraakverwarring, woordenbrij
Ik wik de woorden, weeg de impact
En ontdek het zelf, dat liefde is
De vrijtalige waarheid van mijn hart

Lotte de Waard

Mooie kleine rooie stad in het oosten
Bruisend van creatieve initiatieven
Kolkend, soms overstromend van rivier
Gastvrije Hanzestad vol wereldburgers
Op ontdekkingsreis in dialogen
Over gemeenschappelijk samenleven
Wereldstad, Regenboogstad
Iedereen welkom, iedereen gelijk
Althans dat is het streven
Van in ieder geval 1 bevlogen wethouder
Van tenminste 6 bevlogen dichters
Dichten om te overbruggen
Niet de rivier maar de afstand tussen ons
Wij gelijken elk ander
Dichten elk ander nabij
Dichten de ander evenveel vrijheid toe
Als wij ons zelf toe-eigenen

Lotte de Waard

Eeuwige student leert
Het is voltijds deeltijd
Deel dus de hele tijd
Nu, er is tijd genoeg
In deze Volkomen Tegenwoordige
Tijd om te delen

De tijdeenheid verstopt zich in tijdsdelen
Enkel de waarneming staat nog verkeerd om
Binnenstebuiten, achterstevoren
In deze van tijd tot tijdloze ruimte
Is Eenheid al het noodzakelijk besef

Zet de perceptie in perspectief
Zo hier zo daar
Zo nu zo altijd
Enzovoorwaarts
Nog onvoltooid
De eenheidsdeeltijd in
Deel de eenheid
Die wordt heelheid

En tussentijdigheid wordt mooi
En tijdsverlangen stopt

© Lotte de Waard

Wij zijn allemaal migrant
Wie de ware wortels heeft getrokken
van zijn stamboom
Weet dat allang

En wie niet kan worteltrekken
moet opnieuw leren delen
En wie denkt dat hij niets kan Doen
heeft last van een gevlucht geweten

Ontnuchterende werkelijkheid
Het grote afschuifsysteem werkt overal
Oftewel bij ieder individu
Wanneer het zo uitkomt
Laten we ons geweten vluchten
Naar een veilig wit nest van gelijkgestemden

Lotte de Waard