Cantiga voor Alfonso il Sabio (1221-1284)

(Op de wijze van een cantiga voor Alfons de Wijze)

Waren mijn dromen te groot voor deze eeuw?
Of staat Spanje op het punt te ontwaken
en mijn dromen waar te maken?

Ik ben nog slechts de schaduw
van de koning die ik was,
Alfons de Tiende, de Wijze.
De paus en mijn vazallen
lieten mij in 1282 vallen.

Waren mijn dromen …..

Ik mocht in Toledo studeren,
van wijze meesters leren
over Islam en Jodendom,
ik leerde wat hun waarden zijn,
vertaalde hun geschriften in ’t Latijn.

Waren mijn dromen …..
In mijn wetten en gebeden
zijn alle godsdiensten gelijk.
In synagoges en moskeeën
wordt ook Gods naam geprezen,
al heet hij Allah of Jahweh.

Waren mijn dromen …..

Poëzie en muziek zijn mijn troost.
Met troubadours aan mijn hof
componeerde en dichtte ik samen
Cantigas de Santa Maria,
al meer dan 400! Amen.

Waren mijn dromen te groot voor deze eeuw?
Spanje staat op het punt te ontwaken.
Moge Maria ons helpen ze waar te maken.

Lies Prins, september 2023