Zonder titel

kijk maar
het oog kan het niet alleen af

er zijn beginselen en
randvoorwaarden

mijn hand aarzelt nog
stijgt daalt
en dwaalt over
veelkleurige velden
trekt lijnen na
vermoedt een landschap
slaat nieuwe kronkelwegen in
sluit in en uit
mist een afslag
grijpt mis in een
geometrische vormentaal
herstelt de verbinding

maar er is geen brug
een droge rivierbedding
mogelijk slechts gevuld
met keien

hand en oog blijven hangen
aan de rand van
de afgrond

wie een schaal met
rijpe vruchten wil
is beter af
ten slotte

Leen de Oude