Doorlopend onbereikbaar

Dit nogmaals beleven
terloops en lichtvoetig de hoek omslaan
en stapsgewijs de afstand
tussen nu en toen verkleinen
langs de oude bedachtzame huizen
schouder aan schouder steun zoekend bij elkaar
impressionistisch licht op de gevels
bij zachtmoedige lindebomen
in steen gebeiteld ’t Anker
Trouw moet blijken Festina lente
de lome schepen aan de kade
de schittering op het water
stilstand en beweging
voetstoots verder over blauwe keien
de stappen tellend

en dan opeens
jouw naam in gouden letters
op de boeg van een binnenvaartuig
een waslijn vol jeugd en zomerkleding
zoals je daar lag
uitdagend en ingetogen tegelijk
een schijn van kans
de loopplank onder voetbereik
een dunne draad van hooggestemde verwachting
tussen wal en schip
de dwarse lijn op de kade

Verboden Voor Onbevoegden
terugtreden en schoorvoetend voorbijgaan
het hek aan de andere kant sluiten
de hoek omslaan
dit nogmaals beleven.

Leen de Oude