De Crux

Vertaling gedicht:  ‘El Ápic’ van Jorge Luis Borges

Niet de nagelaten geschriften van hen
die je angstig aanroept zullen je redden;
Je bent die anderen niet en je bevindt je nu
midden in de doolhof die gevormd is door
jouw stappen. De doodstrijd van Jezus of van Socrates
verlost je niet, noch de machtige gouden
Siddhartha die bij het verstrijken van de dag
in de tuin de dood aanvaardde.
Stof zijn ook de door je hand geschreven
woorden of de uitspraken gedaan
door jouw mond. Het noodlot kent geen mededogen
en de nacht van God is zonder einde.
Jouw materie is de tijd, de eindeloze
tijd. Je bent elk afzonderlijk ogenblik.

Klaas Wijnsma