BIS

Vertaling van het gedicht: Bis van Santiago Montobbio

Het is het aloude verhaal en bovendien
dat met de meeste haken en ogen: eens
gaf men ons de aarde, maar
omdat ze ons het gevoel gaf dat ze
het zoveelste middel was om ons te misleiden en
onze tijd te laten verdoen met
het waanidee dat we er ooit
iets mee zouden kunnen beginnen
lieten we haar onder onze handen sterven.
                                            Zelfs zonder ons
tot vergeefse troost te dienen rest ons
de literatuur als vinger
aan de pols van alle ellende.

© Klaas Wijnsma